Corona en ventilatie

Corona en ventilatie. Het belang van ventilatie tegen de verspreiding van het coronavirus is niet te onderschatten. Het RIVM adviseert om minimaal te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Woningen, scholen en kantoren die nog niet aan de minimale ventilatie-eisen voldoen, krijgen het advies om continu ramen en deuren open te zetten. Dat wordt de komende wintermaanden knap lastig.

Het is de professie van Aircon Klimaatbeheersing om daadkrachtig invulling te geven aan specifieke toepassingen en een voortrekkersrol te vervullen waar het gaat om de perfecte oplossing om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen.

Coronavirus airconklimaatbeheersing

Waarom ventilatie belangrijk is

Corona en ventilatie. Goede ventilatie en luchtverversing zijn belangrijk, omdat vuile lucht slecht is voor de gezondheid. Zo kunnen schimmels, tabaksrook en fijnstof leiden tot serieuze gezondheidsklachten. Denk aan hoofdpijn, hoesten, chronische verkoudheid, virussen, benauwdheid en slijmvorming. Door continu uw woning, school of kantoor te ventileren met een wtw-installatie of mechanisch ventilatiesysteem creëert u een gezond klimaat en geeft u gevaarlijke stoffen en virussen geen kans. Hoe krijgt u een gezond huis? Start vandaag nog met goed ventileren!

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gezond binnen klimaat 0181-639030

Ventilatie aircon klimaatbeheersing